Předložil vám zaměstnavatel pracovní smlouvu a vy si nejste jistí, jestli splňuje všechny náležitosti? Udělejte si přehled v základních stavebních kamenech, které musí obsahovat pracovní smlouva.

Pracovní poměr se zakládá písemnou pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Každá smluvní strana musí obdržet jedno její vyhotovení. V pracovní smlouvě je zaměstnavatel povinen se zaměstnancem dohodnout podstatné náležitosti a pracovní podmínky.

Jaké náležitosti musí obsahovat pracovní smlouva?

Náležitosti jsou hned tři základní:
 • druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat,
 • místo nebo místa výkonu práce,
 • den nástupu do práce.

Nejpozději do jednoho měsíce od vzniku pracovního poměru musí zaměstnavatel zaměstnance písemně informovat o dalších podrobnostech provozu, samozřejmě pokud tak již neučinil v pracovní smlouvě. Jedná se o:

 • bližší označení druhu a místa výkonu práce,
 • nárok na dovolenou,
 • výpovědní lhůtu,
 • týdenní pracovní dobu a její rozvržení,
 • mzdu nebo plat a způsob odměňování včetně termínu výplaty,
 • kolektivní smlouvu.

Co o vás zaměstnavatel musí vědět

K uzavření pracovní smlouvy, případně dohody o práci konané mimo pracovní poměr (dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce), musí zaměstnavatel znát informace týkající se zaměstnance. Jde o údaje, bez kterých nelze pracovní smlouvu vytvořit, neboť na jejich základě dochází k identifikaci zaměstnance. Tyto údaje nazýváme osobními údaji zaměstnance a zaměstnavatel si je musí od zaměstnance vyžádat.

Mezi osobní údaje zaměstnance patří:

 • jméno a příjmení, rodné příjmení,
 • adresa trvalého pobytu, občanství,
 • místo a datum narození,
 • rodné číslo,
 • rodinný stav,
 • zdravotní pojišťovna,
 • číslo účtu (pokud je mzda zasílána na účet),
 • údaje o dosaženém vzdělání.

Co nemusíte zaměstnavateli sdělovat

Zaměstnavatel nesmí od svého zaměstnance vyžadovat informace o národnosti, těhotenství, rodinných a majetkových poměrech, sexuální orientaci, původu, členství v politických stranách nebo odborových organizacích, příslušnosti k církvi nebo náboženské společnosti.

Smlouvu mám a co dál?

S dobře sestavenou pracovní smlouvou můžete nastartovat kariéru u nového zaměstnavatele. Že máte obavy z nového prostředí a možného neúspěchu? Raději si přečtěte naše tipy jak uspět ve zkušební době.

Kompletní nabídku aktuálních pozic naleznete naše nabídky práce!