Společnost Gi Group si je silně vědoma veřejné a sociální role, kterou hraje ve společnosti.

Jako nadnárodní personální agentura můžeme mít vliv na vytvoření nových a lepších pravidel v oblasti rozvoje trhu a místních komunit s využitím našich globálně osvědčených postupů.

Činnost Gi Group je zaměřená na budování pracovních příležitostí s ohledem na přiměřené naplnění očekávání a potřeb uchazečů o zaměstnání.

“V tomto kontextu je základní princip činnosti Gi Group reprezentován silnou orientací na firmu a člověka. Naše práce je založena nejen na principu nesnížitelné hodnoty dané osoby a na vědomí velkého významu toho, jak velkou důležitost má práce pro člověka, ale i na hlubokém respektu a úctě vůči firmě jako základnímu nástroji pro rozvoj společnosti.”.

 

Naše zásady

csr hands together our values

Mise & hodnoty

Prostřednictvím našich služeb chceme přispět jako klíčový hráč v globálním měřítku k rozvoji pracovního trhu a chceme zdůrazňovat osobní a společenskou hodnotu práce.

 

 

  Další informace >

img-csr-mission-e-valori

Etický kodex

Etický kodex odpovídá požadavkům Organizace spojených národů: “Zahrnout, podpořit a přijmout řadu základních hodnot v oblasti lidských práv, pracovních norem, životního prostředí a boje proti korupci.

 

 

  Další informace >

img-csr-codice-etico

Globální CSR Report

První mezinárodní Gi Group CSR Report přibližuje vývoj naší strategie společenské odpovědnosti a našich formálních a měřitelných závazků zaměřených na uspokojování potřeb všech zúčastněných stran.

 

  Další informace >