ZASLAT SVŮJ ŽIVOTOPIS


Datum narození*:

Kanceláře*:CV:


Souhlasím, aby mé osobní údaje byly zpracovávány shora uvedeným správcem a zpracovatelem, ve shora uvedeném rozsahu, v souladu se shora uvedenými účely, po shora uvedenou dobu a shora uvedeným způsobem. Současně prohlašuji, že jsem byl řádně poučen a jsem si vědom/a svých práv shora uvedených.

SOUHLASÍM NESOUHLASÍM 


Aby správce vytvořil prezentaci JOB WINDOW (dle specifikace shora) a tímto způsobem prezentoval mou osobu jako kandidáta na obsazení vhodné pracovní pozice na internetových stránkách společnosti Gi Group v sekci „JOB WINDOW“.

 SOUHLASÍM NESOUHLASÍM


Aby mé osobní údaje, které jsou zpracovávány v souladu s mnou uděleným souhlasem, byly zpracovávány také za účelem zasílání případných průzkumů spokojenosti se službami Gi Group a dalších, zejména marketingových, dotazníků, obchodních sdělení (obvykle v elektronické formě), resp. provádění či zpracování marketingových a jiných obdobných analýz pro potřeby Gi Group.

 SOUHLASÍM NESOUHLASÍM