ZASLAT SVŮJ ŽIVOTOPIS


Datum narození*:

Kanceláře*:CV:


Já, níže podepsaný, dohodly na zveřejnění mých osobních údajů do Group v Itálii nebo v zahraničí (EU nebo ze zemí mimo EU) pro jejich zpracováním, aby pokračovala účely uvedené v bodech 1, 2 a 3 výše):

Ano Ne