ZASLAT SVŮJ ŽIVOTOPIS


Kanceláře*:Dokumentky:


Pro více informací klikněte zde


Se zpracováním mých osobních údajů za účelem zprostředkování vhodných pracovních příležitostí.


Dále Vás prosíme o udělení souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem marketingových aktivit a to ve dvou úrovních:

Se zpracováním osobních údajů za účelem vydávání informačních nebo marketingových zpráv o službách nabízených společností Gi Group (např. vzdělávací iniciativy, profesní rozvoj a koučink), jakož i za účelem provádění a statistických studií a výzkumů a/nebo průzkumů trhu prostřednictvím tradičních (poštou a telefonními hovory s operátorem) a automatizovaných způsobů komunikace (e-mail, textová zpráva, multimediální zpráva a systémy pro okamžité zasílání zpráv (Instant Messaging)).


Se zpracováním osobních údajů za účelem vydávání informačních nebo marketingových zpráv o službách nabízených jinými společnostmi skupiny v rámci EU i mimo ni (např. vzdělávací iniciativy, profesní rozvoj, koučink, outsourcing, vyhledávání a výběr pracovníků a tzv. „executive searches“), jakož i za účelem provádění statistických studií a výzkumů a/nebo průzkumů trhu prostřednictvím tradičních (poštou a telefonními hovory s operátorem) a automatizovaných způsobů komunikace (e-mail, textová zpráva, multimediální zpráva a systémy pro okamžité zasílání zpráv (Instant Messaging)).