Co znamená práce přes agenturu?

Agenturní zaměstnávání je formou zaměstnávání, kdy je pracovník zaměstnancem personální agentury, ale pracuje ve společnostech, které potřebují pokrýt dočasnou potřebu zaměstnanců – je dočasně přidělen do konkrétní firmy. Jedná se o poměrně rozšířený způsob zaměstnaneckého poměru po celém světě.

V České republice takto pracuje asi 2,5% aktivní populace. Po revoluci začalo být agenturní zaměstnávání typické pro studentské brigády. Později se stalo více využívané ve výrobních společnostech, kde často kolísá výroba. V současnosti pracuje asi 40% agenturních zaměstnanců na administrativních pozicích na recepcích, v call centrech, nebo na kvalifikovaných pozicích v IT servisních centrech.

Jaké výhody/nevýhody to zaměstnancům může přinášet?

Podle platného zákona musí mít agenturní zaměstnanci stejné podmínky jako kmenoví zaměstnanci na stejné pozici v dané společnosti.

Neměli by poznat žádný rozdíl. Agentura, jako zaměstnavatel, odvádí za zaměstnance sociální a zdravotní pojištění a pracovní poměr u agentury se započítává do důchodu. Agenturní zaměstnanec agentuře nic neplatí, ze mzdy se mu nic nestrhává a má úplně stejný plat, jako kmenoví zaměstnanci na dané pozici.

Za služby agentury platí společnost, která si jí najímá jako pomoc s nábory a péči o zaměstnance.

Agenturní zaměstnanec je také více chráněn v případě ukončení pracovního poměru v dané společnosti, jelikož personální agentura mu může ihned zajistit nové pracovní místo.

Pro absolventy nebo nezaměstnané, kteří nemohou najít práci do trvalého pracovního poměru, je to ideální začátek.

 

V ČR funguje asi 1.200 agentur práce a řada z nich má dost pochybné praktiky. Jak se pozná poctivá agentura?

V České republice funguje Asociace poskytovatelů personálních služeb, kde jsou sdruženy pesrsonální agentury bojující za poctivý a legální pracovní trh. APPS také vypracovala „Zlaté standardy HR služeb dle APPS“ pro výběr agentury práce a to jak pro agenturní zaměstnávání, tak pro přímé vyhledávání – recruitment.

 

Při výběru personální agentury byste proto měli být velice opatrní, jelikož existuje mnoho agentur, které jednají nelegálně a používají praktiky, které Vás akorát okrádají o peníze.

Agentury práce sdružené v APPS musí splňovat následující podmínky:

  • Vlastní platné povolení ke zprostředkování MPSV
  • Mají sjednané pojištění proti úpadku
  • Agenturním zaměstnancům platí mzdy a odvody v daném termínu a dle platné legislativy, pracovní poměr a dohodu o dočasném přidělení sjednávají písemně a před zahájením práce
  • Dodržují srovnatelné podmínky pro agenturní zaměstnance a klientům předkládají kalkulaci v hrubé mzdě
  • Nevyužívají fiktivních cestovních příkazů, nedopouští se tzv. skrytého přidělování, což znamená, že nenahrazují dočasné přidělení Dohodou o provedení práce nebo Smlouvou o dílo