Co je CV?

Životopis, neboli CV (Curriculum Vitae), je dokument přehledně popisující Vaše dosažená vzdělání a pracovní zkušenosti. Často je to právě životopis, který je prvním prostředkem komunikace mezi uchazečem a personalistou. Váš životopis by měl personalistu zaujmout a zanechat v něm ten nejlepší dojem o Vás. Další pokus již mít nebudete, proto je první představení velmi důležité!

Při hledání vhodného vzoru životopisu bezpochyby najdete velké množství příkladů. Vybrat si ten správný ovšem není jednoduché. Každý personalista v životopise hledá něco jiného, a proto univerzální vzor jak napsat životopis pravděpodobně neexistuje.

Následující body vám však napoví, jaké informace v něm určitě nesmí chybět.

Osobní (kontaktní) údaje

 • Jméno a příjmení
 • Datum narození
 • Adresa – napište adresu, na které aktuálně bydlíte.
 • E-mail a telefonní číslo (Důležité!! – vždy překontolujte, zda Vaše číslo a email jsou napsány správně)
 • Fotografie – Není podmínkou uvádět v životopisu Vaší fotografii, je to však určitě výhodou. Dobře si ovšem promyslete jakou fotografii vkládate, měla by být seriózní, nikoliv selfie z večírku.
 • Skype – nemusíte uvádět vždy, záleží na pozici, o kterou usilujete. Především při zájmu o manažerskou pozici byste Skype měli uvádět.

Vzdělání

 • Začněte poslední studovanou školou.
 • Název školy a obor studia popř. v jakém městě se škola nachází (např. Vysoká škola ekonomická v Praze, obor: Cestovní ruch).
 • Uveďte časové rozpětí (nejlépe uvádět i s měsícem zahájení/ukončení např. 09/2012 – 06/2016). Pokud stále studujete, uveďte datum předpokládaného ukončení.

Pracovní zkušenosti

 • Začněte poslední pracovní zkušeností.
 • Uveďte název společnosti a pozici, kterou jste zde zastávali. Navíc připojte předmět činnosti dané společnosti.
 • Popište také vaši náplň práce na dané pozici – stručně a relevantně, ideálně v bodech. V případě, že jste na pozici dosáhli významných úspěchů, můžete zmínit i ty.
 • Uveďte odpovídající období vašeho působení pomocí údajů měsíce a roku.

Další zkušenosti, schopnosti a dovednosti

Nebojte se vyzdvihnout svoje schopnosti, které můžete nabídnout potenciálnímu zaměstnavateli.

Jde zejména o:

 • praxi při studiu nebo účast na zajímavých projektech či studiu v zahraničí,
 • konzultantskou nebo jinou nezávislou či dobrovolnickou činnost relevantní k hledané pozici za poslední 3 roky (v případě významného projektu do 10 let),
 • jazyky, které ovládáte alespoň na komunikativní úrovni (základní znalost není pro praxi relevantní) a zároveň uvádějte úroveň jazykových znalostí (např. Anglický jazyk – velmi pokročilý)
 • počítačové (PC) znalosti – programy, systémy a software, které jste dosud využívali v práci i soukromě, pokud je vaše znalost větší než zcela začátečnická (vždy uvádějte název programu a stupeň úrovně).
 • Řidičská oprávnění – např. B, průkaz na VZV, …

Můžete také popsat své zájmy a záliby, které potenciálnímu zaměstnavateli napoví něco o vaší povaze a osobnosti. Neuvádějte jich ovšem příliš mnoho, ale jen ty, kterým se opravdu věnujete, a které Vás vystihují.