O co se jedná?

Nechce se Vám z jakéhokoliv důvodu vést mzdovou a personální agendu? Využijte služby Payroll a předejte svou mzdovou a personální agendu do našich rukou. Zaručujeme Vám správnost zpracovaných výstupů a důvěrnost informací o výši mezd.

Obory

 • Obsazujeme všechny pracovní pozice od dělníků, přes administrativní pracovníky až po manažerské posty, a to zejména v těchto oborech:
 • automobilový průmysl
 • elektronický a elektrotechnický průmysl
 • spotřební průmysl
 • potravinářský průmysl
 • stavebnictví
 • IT a telekomunikace
 • ostatní služby

Přínos pro Vás

Snížení nákladů na mzdovou účtárnu (platy, nájem, výpočetní technika, účetní programy, archivační nástroje, administrativa, školení a další vzdělávání mzdových pracovníků atd ).

 • Odpadne Vám veškerá komunikace a jednání se státními orgány, tj. úřady práce, správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami, apod.
 • Nemusíte se zabývat archivací všech dokumentů a dat v souladu s platnou legislativou.
 • Není nutné sledovat novelizace všech souvisejících zákonů a řešit jejich uvedení do praxe.
 • Nabízíme přednostní převedení Vašich současných zaměstnanců do naší společnosti.
 • Garantujeme Vám správnost vedení agendy
 • Veškeré informace zachováme v tajnosti, vyhnete se úniku informací o odměňování lidí v rámci Vaší společnosti., vše je řešeno v souladu ze zákonem 101/2000.