Zásady použití a zpracování cookies

Stránka https://cz.gigroup.com/ (dále jen „Web“) používá cookies. Cookies jsou textové soubory vytvořené serverem a uloženy na pevném disku počítače nebo na jakémkoliv jiném zařízení používaném uživatelem pro přístup k internetu (smartphone, tablet apod.), které jsou posléze znovu přenášeny při následných přístupech uživatele k Webu.

Cookies umožňují shromáždit informace o pohybu uživatele na Webu, například za účelem zaznamenání jazykových preferencí nebo měny vybrané uživatelem pro nákup, a nabídnout jim při následné návštěvě pohodlnější použití Webu.

Cookies mohou být trvale uloženy v počítači uživatele a mohou mít různou délku trvání (tzv. trvalé cookies), ale mohou být také vymazány současně s ukončením prohlížeče nebo mít omezené trvání (tzv. dočasné cookies).

Cookies mohou být instalovány z navštíveného Webu (tzv. cookies první strany) nebo mohou být instalovány z jiných webových stránek (tzv. cookies třetí strany).

Web používá cookies první strany, cookies třetí strany a další podobné technologie, jak je podrobněji popsáno níže.

 

Navigační cookies

Web používá cookies, které zaručují účinnou navigaci a používání Webu, stejně jako funkční cookies, které uživatelům umožňují využívat personalizaci nabízenou Webem, jako je automatické zadání hesla pro přístup k vyhrazeným oblastem Webu a rozpoznání navigačního jazyka nebo jiné předvolby zvolené během předchozích návštěv.

 

Analytické cookies

Web používá cookies služby Google Analytics k shromažďování informací v souhrnné podobě o počtu uživatelů, kteří navštíví Web, a o způsobu jeho používání, a to za účelem vytvoření obecné statistiky o službě a používání internetových stránek, bez možnosti sledování totožnosti jednotlivých uživatelů. Nastavení služby Google Analytics umožňuje sdílení údajů se společností Google za účelem využití následujících služeb: i) „Benchmarking“ (srovnávání), přesněji účast na sběru anonymních dat, které usnadňují pochopení stavu dat; ii) „Technical assistance“ (technická pomoc), aby společnost Google mohla poskytnout pomoc, a iii) „Account experts“ (odborníci přes správu účtů), aby mohli marketingoví odborníci společnosti Google poskytovat návrhy na zlepšení konfigurace a analýzy.

Další podrobnosti a informace naleznete na stránce poskytovatele zde.

Prostřednictvím předdefinovaných nastavení používají analytická cookies celou IP adresu uživatelů webových stránek, aby průběžně poskytovaly obecné geografické data.

Cookies služby Google Analytics mohou být deaktivovány stažením zvláštního pluginu prohlížeče, který si můžete stáhnout zde.

 

Sociální cookies

Web používá cookies třetí strany, které uživatelům umožňují komunikovat se sociálními sítěmi (Facebook, Twitter, You Tube atd.) a zejména sdílet obsah Webu prostřednictvím výše uvedených sociálních sítí.

 

Profilující cookies

Web nepoužívá profilující cookies, s nimiž je možné zaznamenat preference sdělené během každé návštěvy a následné vytváření nástrojů, které umožňují odesílání zpráv zaměřených na preference a zájmy uživatele.

Právo na nesouhlas nebo odmítnutí cookies

Cookies jsou typicky klasifikovány jako „dočasné“ nebo „trvalé“.

„Dočasné“ cookies nezůstanou v počítači poté, co jste opustili Web nebo po ukončení prohlížeče.

Web používá „dočasné“ cookies. Shromážděné souhrnné informace umožňují analyzovat traffit Webu. Tímto způsobem je možné Web zlepšovat úpravami nebo personalizací jeho obsahu, a tím usnadnit jeho používání.

Web rovněž používá „trvalé“ cookies, které zůstanou v počítačích uživatelů, aby byly znovu přeneseny na Web při další návštěvě. Tyto cookies umožňují navigaci na Webu a personalizaci jeho funkcí, vedení záznamu o požadovaných službách a stránkách navštívených při předešlých návštěvách.

„Trvalé“ cookies jsou uloženy na zařízení uživatele, spojené s IP adresou zařízení, po dobu nejdéle 30 dnů. Uživatel může „permanentní“ cookies odstranit také manuálně.

Většina prohlížečů automaticky přijímá cookies přednastaveným způsobem. Nicméně pokud jsou preference prohlížeče nastaveny jinak, je možné je odmítnout nebo je přijmout selektivně (způsobem zvoleným uživatelem).

Níže naleznete postupy, které nabízejí nejznámější prohlížeče k vyjádření nesouhlasu se zaznamenáváním cookies na pevný disk uživatele tak, aby cookies nebyly povoleny:

Po tomto nastavení však některé funkcionality Webu nemusí správně fungovat.

Informace o používání cookies společnostmi Facebook, You Tube, Twitter a LinkedIn naleznete na stránkách FacebookGoogleTwitter a LinkedIn.

Chcete-li sledovat shromažďování údajů pro účely analýzy prováděné službou Google Analytics, můžete navštívit stránku s pluginem prohlížeče pro vypnutí služby Google Analytics, nebo můžete tyto cookies zakázat stažením zvláštního pluginu v prohlížeči, který používáte.

Údaje shromážděné pomocí cookies jsou zpracovávány společností Gi Group Czech Republic S.r.o.

Tyto údaje mohou využít také společnosti, které jsme posoudili jako důvěryhodné a které splňují požadavky  technické a administrativní povahy. Tyto společnosti s námi přímo spolupracují a jsou v pozici zpracovatele.

Informace shromážděné pomocí cookies služby Google nebudou převedeny mimo Evropskou unii. Údaje shromážděné pomocí cookies nebudou distribuovány.