S motivačním dopisem je to stejné jako se životopisem. Vzorů naleznete mnoho, každý je však jiný a není lehké si vybrat. Zde najdete několik rad, jak motivační dopis napsat.

Už ze samotného názvu – motivační dopis – vyplývá, že by měl obsahovat to, co je pro uchazeče o danou práci motivující. Proč chce pracovat na dané pozici? Případně proč chce pracovat pro danou společnost? Zároveň také, proč je právě on na danou pozici vhodný. Vyjádření by však nemělo být příliš dlouhé. Musí personalistu zaujmout, nikoliv uspat. Tento typ dokumentu také bývá označován jako průvodní dopis. Z jeho názvu vyplývá, že „doprovází“ Váš životopis, a je tedy zbytečné uvádět v něm informace, které máte již v CV.

Jak zaujmout motivačním dopisem

 1. Oslovení. Pokud se v pracovní nabídce nachází jméno kontaktní osoby, začněte dopis jejím oslovením. Ideální je „Vážená paní Bartáková“. Nikdy v motivačním dopise svému budoucímu zaměstnavateli netykejte a vyvarujte se oslovením typu „Ahoj“.
 2. Důvod posílání životopisu. Reaguji na pracovní nabídku Marketingového specialisty pro společnost Gi Group Czech Republic. Informace o tom, kde a kdy byla pozice inzerována, není nutné uvádět.
 3. Vyjádření zájmu. Uveďte, o jakou pozici v konkrétní společnosti máte zájem a proč. Zajímá Vás dané odvětví? Zaujala Vás náplň práce? A z jakého důvodu? Znáte tuto firmu a chcete pro ni pracovat? Vyjádření a zdůvodnění zájmu o pozici by mělo být jasné, stručné a výstižné. Například: „Tato nabídka mě velice zaujala, jelikož se zajímám o obchod, mám v tomto oboru bohaté zkušenosti a baví mě jednání s klienty. Mám rád/a dynamické prostředí, kde mohu využít rovněž své skvělé komunikační dovednosti.“. Tyto dvě věty vyjadřují jak zájem, tak i zdůvodnění.
 4. Již jsme zdůvodnili, proč reagujeme na danou pracovní nabídku i co nás na ní zaujalo. Teď přichází na řadu Vaše motivace. Nejde jen o vyjádření Vaší motivace, ale zároveň i o to, „namotivovat“ případného budoucího zaměstnavatele, aby se s Vámi chtěl setkat. Vaši motivaci nejlépe vyjádříte tím, když popíšete, co je pro vás v práci důležité a je zároveň v souladu s popisem dané pozice. Zajímáte-li se o pozici v nadnárodní společnosti, která hledá dynamické lidi, můžete napsat: „Je pro mě stimulující pracovat v nadnárodním prostředí, jelikož se rád/a učím nové věci, potkávám zajímavé lidi a využívám cizí jazyky.“. Tím dáte najevo, že Vám prostředí společnosti bude vyhovovat, máte předpoklady začlenit se do kolektivu a jste aktivní a komunikativní osobnost. Poukázáním na soulad mezi uvedenými požadavky a Vašimi zkušenostmi, schopnostmi a předpoklady, budete čtenáře Vašeho dopisu motivovat k tomu, aby vás pozval na osobní pohovor.
 5. Výzva k přečtení Vašeho životopisu. Odkažte čitatele na dokument v příloze, v níž by se měl váš profesní strukturovaný životopis nacházet. Můžete to udělat například takto: „Další detaily o mé dosavadní praxi naleznete v přiloženém životopisu“ nebo „Veškeré relevantní informace o mých zkušenostech a vzdělání naleznete…“.
 6. Výzva ke kontaktování. Vyhněte se prohlášením typu „věřím, že jsem pro Vás vhodným uchazečem“ nebo „považuji se za vhodného kandidáta“. Raději vyzvěte potencionálního zaměstnavatele k přímému kontaktu. Například: “Vaše dotazy rád/a zodpovím na osobním pohovoru“ nebo „Neváhejte mě kontaktovat telefonicky, Vaše dotazy rád/a zodpovím“. Na závěr se nezapomeňte rozloučit celým Vaším jménem.

Motivační dopis byste neměli posílat jako přílohu, pokud to po Vás potencionální zaměstnavatel nežádá. Do přílohy patří životopis. Jestliže chcete, aby si motivační dopis příjemce přečetl, měl by být tělem e-mailu nebo zprávy. Tak se ujistíte, že si jej příjemce opravdu přečte.

Časté chyby

Univerzální text motivačního dopisu je jedním z nejčastějších a největších prohřešků, které Vám mohou zavřít dveře k osobnímu setkání a pohovoru. Dalšími častými chybami jsou:

 • Průvodní dopis není přizpůsoben vybrané pozici.
 • Text je příliš dlouhý, nečitelný a ztrácí na zajímavosti.
 • Chybí pasáž o motivaci uchazeče.
 • Příliš frekventovaně se opakují údaje uvedené v životopise.
 • Dopis je vychloubačný a nedůvěryhodný.
 • Motivační dopis obsahuje pravopisné chyby.