Zadejte prosím požadované údaje a zvolte komu odeslat zprávu v poli “předmět”:

  • Komerční využití: požadavky odhadů, nabídek a informací o službách Gi Group
  • Marketing a komunikace: informace o Gi Group a obsahu webové stránky
  • IT: ohlásit problém s funkčností webové stránky
  • Kvalita: pro servisní zprávy nebo stížnosti

Pro správné doručení informací a odpovědi, zkontrolujte prosím vaši e-mailovou adresu.
 


INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ČLÁNEK 13 NAŘÍZENÍ (EU) 2016/679 (“GDPR”)

Správce osobních údajů

Gi Group Czech Republic, s.r.o.

se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 247 91 547

telefonní číslo +420 778 466 272 , e-mailová adresa cz.privacy@gigroup.com („GI“ nebo „Správce“ nebo „Společnost“)

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, k rukám „Pověřence pro ochranu osobních údajů“

e-mailová addresa: dpo@gigroup.com

PROČ JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY A

JAKÝ JE PRÁVNÍ DŮVOD JEJICH ZPRACOVÁNÍ?

PO JAK DLOUHOU DOBU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely vypořádání žádostí o informace o službách nabízených GI nebo společností ve skupině GI.

Zvláště pokud se žádost o informace týká služeb nabízených jinými společnostmi skupiny GI, bude GI schopna odpovědět uvedením odkazů na osoby, které mají být kontaktovány, nebo zasláním (žádosti o informace) přímo dotyčné společnosti, aby mohla poskytnout řádnou a včasnou reakci.

Po dobu potřebnou k vypořádání žádosti o informace.

Právním důvodem zpracování osobních údajů, je plnění smlouvy, jíž dotyčná osoba je (nebo se má stát) smluvní stranou.

 

Po uplynutí shora uvedených dob zpracování budou osobní údaje zničeny, vymazány nebo anonymizovány, v souladu s technickými postupy ohledně výmazu a zálohování.

 

POVINNÉ POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poskytnutí osobních údajů označených hvězdičkou ve formuláři, do nějž jsou osobní údaje doplňovány, je povinné. Bude-li tedy poskytnutí těchto osobních údajů odmítnuto, nebude GI umožněno vypořádat se s žádostí o informace.

ADRESÁTI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje mohou být zpracovávány pouze zaměstnanci oddělení společnosti, která jsou oprávněna k jejich zpracování, neboť vykonávají činnosti v rámci shora uvedených účelů a kteří obdrželi příslušné provozní pokyny.

Osobní údaje mohou být sděleny těmto subjektům nebo kategoriím subjektů působících jako autonomní správce osobních údajů:

  • Společnosti skupiny GI ve Španělsku nebo jinde v zahraničí, a to i mimo Evropskou unii, pokud se žádost o informace týká služeb nabízených jinými společnostmi skupiny GI.

Osobní údaje mohou být také jménem společnosti zpracovávány subjekty určenými jako zpracovatelé, kterým jsou předávány příslušné provozní pokyny. Tyto subjekty jsou rozděleny do následujících kategorií:

  • společnosti poskytující IT služby;
  • společnosti poskytující správu a údržbu sítí.

Seznam adresátů osobních údajů je průběžně aktualizován a lze jej snadno a bezplatně získat zasláním písemné zprávy správci nebo e-mailem cz.privacy@gigroup.com.

PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MIMO EU

Osobní údaje mohou být předávány do zahraničí do zemí, které nepatří do Evropské unie, a zejména do:

a. Argentiny a Švýcarska, kde úroveň ochrany osobních údajů považuje Evropská komise za dostačující podle článku 45 GDPR,

b. Brazílie, Číny, Kolumbie, Hongkongu, Indie, Černé Hory, Ruska, Srbska a Turecka poté, co GI s příjemcem osobních údajů podepíše standardní smluvní doložky přijaté/schválené Evropskou komisí podle čl. 46 odst. 2 písm. c) a d) GDPR.

Prováděcí rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních údajů některými zeměmi lze nalézt na následujících odkazech:

Švýcarsko: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016D2295

Argentina: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32003D0490

Kopii standardních smluvních doložek podepsaných GI lze získat zasláním písemné zprávy správci nebo e-mailem cz.privacy@gigroup.com.

PRÁVA DOTČENÝCH FYZICKÝCH OSOB

Můžete požádat správce o přístup k osobním údajům, které se Vás týkají, jejich opravu či vymazání, doplnění neúplných osobních údajů, jakož i za účelem omezení zpracování v případech stanovených v článku 18 GDPR, jakož i právo vznést námitku zpracování osobních údajů v případech jejich zpracováni pro účely oprávněných zájmů Správce.

Navíc v případech, kdy je zpracování založeno na souhlasu nebo na základě smlouvy a je prováděno s automatizovanými nástroji, máte právo uplatnit právo na přenositelnost osobních údajů nebo na získání osobních údajů k běžnému zpracování v strukturovaném formátu, který lze přečíst prostřednictvím automatických zařízeních, a pokud je to technicky možné, předat je bez omezení jinému správci.

Máte možnost kdykoli podat stížnost dozorovému úřadu pro ochranu osobních údajů, stejně jako využít jiných způsobů ochrany osobních údajů stanoveným platnými právními předpisy.

Tato práva mohou být vykonávána zasláním písemného sdělení správci na výše uvedené adrese nebo e-mailem na adresu: cz.privacy@gigroup.com.


INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ČLÁNEK 13 NAŘÍZENÍ (EU) 2016/679 (“GDPR”)

Správce osobních údajů

Gi Group Czech Republic, s.r.o.

se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 247 91 547

telefonní číslo +420 778 466 272 , e-mailová adresa cz.privacy@gigroup.com („GI“ nebo „Správce“ nebo „Společnost“)

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, k rukám „Pověřence pro ochranu osobních údajů“

e-mailová addresa: dpo@gigroup.com

PROČ JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY A

JAKÝ JE PRÁVNÍ DŮVOD JEJICH ZPRACOVÁNÍ?

PO JAK DLOUHOU DOBU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely vypořádání žádostí o informace o službách nabízených GI nebo společností ve skupině GI.

Zvláště pokud se žádost o informace týká služeb nabízených jinými společnostmi skupiny GI, bude GI schopna odpovědět uvedením odkazů na osoby, které mají být kontaktovány, nebo zasláním (žádosti o informace) přímo dotyčné společnosti, aby mohla poskytnout řádnou a včasnou reakci.

Po dobu potřebnou k vypořádání žádosti o informace.

Právním důvodem zpracování osobních údajů, je plnění smlouvy, jíž dotyčná osoba je (nebo se má stát) smluvní stranou.

 

Po uplynutí shora uvedených dob zpracování budou osobní údaje zničeny, vymazány nebo anonymizovány, v souladu s technickými postupy ohledně výmazu a zálohování.

 

POVINNÉ POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poskytnutí osobních údajů označených hvězdičkou ve formuláři, do nějž jsou osobní údaje doplňovány, je povinné. Bude-li tedy poskytnutí těchto osobních údajů odmítnuto, nebude GI umožněno vypořádat se s žádostí o informace.

ADRESÁTI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje mohou být zpracovávány pouze zaměstnanci oddělení společnosti, která jsou oprávněna k jejich zpracování, neboť vykonávají činnosti v rámci shora uvedených účelů a kteří obdrželi příslušné provozní pokyny.

Osobní údaje mohou být sděleny těmto subjektům nebo kategoriím subjektů působících jako autonomní správce osobních údajů:

  • Společnosti skupiny GI ve Španělsku nebo jinde v zahraničí, a to i mimo Evropskou unii, pokud se žádost o informace týká služeb nabízených jinými společnostmi skupiny GI.

Osobní údaje mohou být také jménem společnosti zpracovávány subjekty určenými jako zpracovatelé, kterým jsou předávány příslušné provozní pokyny. Tyto subjekty jsou rozděleny do následujících kategorií:

  • společnosti poskytující IT služby;
  • společnosti poskytující správu a údržbu sítí.

Seznam adresátů osobních údajů je průběžně aktualizován a lze jej snadno a bezplatně získat zasláním písemné zprávy správci nebo e-mailem cz.privacy@gigroup.com.

PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MIMO EU

Osobní údaje mohou být předávány do zahraničí do zemí, které nepatří do Evropské unie, a zejména do:

a. Argentiny a Švýcarska, kde úroveň ochrany osobních údajů považuje Evropská komise za dostačující podle článku 45 GDPR,

b. Brazílie, Číny, Kolumbie, Hongkongu, Indie, Černé Hory, Ruska, Srbska a Turecka poté, co GI s příjemcem osobních údajů podepíše standardní smluvní doložky přijaté/schválené Evropskou komisí podle čl. 46 odst. 2 písm. c) a d) GDPR.

Prováděcí rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních údajů některými zeměmi lze nalézt na následujících odkazech:

Švýcarsko: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016D2295

Argentina: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32003D0490

Kopii standardních smluvních doložek podepsaných GI lze získat zasláním písemné zprávy správci nebo e-mailem cz.privacy@gigroup.com.

PRÁVA DOTČENÝCH FYZICKÝCH OSOB

Můžete požádat správce o přístup k osobním údajům, které se Vás týkají, jejich opravu či vymazání, doplnění neúplných osobních údajů, jakož i za účelem omezení zpracování v případech stanovených v článku 18 GDPR, jakož i právo vznést námitku zpracování osobních údajů v případech jejich zpracováni pro účely oprávněných zájmů Správce.

Navíc v případech, kdy je zpracování založeno na souhlasu nebo na základě smlouvy a je prováděno s automatizovanými nástroji, máte právo uplatnit právo na přenositelnost osobních údajů nebo na získání osobních údajů k běžnému zpracování v strukturovaném formátu, který lze přečíst prostřednictvím automatických zařízeních, a pokud je to technicky možné, předat je bez omezení jinému správci.

Máte možnost kdykoli podat stížnost dozorovému úřadu pro ochranu osobních údajů, stejně jako využít jiných způsobů ochrany osobních údajů stanoveným platnými právními předpisy.

Tato práva mohou být vykonávána zasláním písemného sdělení správci na výše uvedené adrese nebo e-mailem na adresu: cz.privacy@gigroup.com.