INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ohraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“),

 

KDO JE SPRÁVCE ÚDAJŮ?

Grafton Recruitment s.r.o., IČO: 62583344 a Gi Group Czech Republic, s.r.o., IČO 24791547, obě společnosti sídlí na adrese: Na Poříčí 1079 / 3a, Nové Město, 110 00 Praha 1.  Vystupují jako nezávislí správci osobních údajů a mezi sebou mají uzavřenou Smlouvu společných správců.

JAK MŮŽETE KONTAKTOVAT POVĚŘENCE PRO OCHRANU ÚDAJŮ („DPO“)?

Pokud budete mít jakékoliv dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů, kontaktujte prosím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese: dpo.cz@grafton.cz nebo na dpo.cz@gigroup.com.

ZA JAKÝM ÚČELEM ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE A JAKÝ JE PRÁVNÍ RÁMEC ZPRACOVÁNÍ?

Zájem o zasílání informací od Graftonu a Gi Group

Zpracování osobních údajů se provádí za účelem poskytnout Vám informace zejména o:

  1. a) probíhajících i dokončených průzkumech na pracovním trhu,
  2. b) plánovaných HR klubech a setkáních pro odborníky na dané téma,
  3. c) o zajímavých profilech kandidátů aktuálně dostupných na pracovním trhu,
  4. d) nabízených službách, na které jste vznesli dotaz v kontaktním/odpovědním formuláři, a další.

Sběr informací provádí personální agentury skupiny Gi Group působící v České republice nebo jejich dodavatelé.

V souladu s ustanovením č. 6 odst. 1 písm. a) GDPR je zpracování zákonné na základě Vámi uděleného souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů pro tento účel.

JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Údaje budou uchovávány na dobu po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu, za jakým jsou údaje zpracovány, a to za účelem zasílání obchodních informací. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze do doby odvolání Vašeho souhlasu. Jakmile uplynou výše uvedené podmínky uchování, osobní údaje budou zlikvidovány.

JSTE POVINNI POSKYTOVAT OSOBNÍ ÚDAJE?

Poskytnutí osobních údajů označených ve formuláři hvězdičkou je povinné. Jedná se o uvedení názvu společnosti, Vašeho jména a příjmení, kontaktního e-mailu a kraje, kde Vaše společnost působí. Odmítnutí poskytnutí těchto osobních údajů znemožní společnosti Grafton Recruitment s.r.o. nebo Gi Group Czech Republic, s.r.o. zaslat Vám správné informace.  Nepovinným údajem je uvedení Vámi zastávané pracovní pozice.

KDO JSOU PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Osobní údaje budou zpracovávat výhradně řádně proškolení zaměstnanci správců pověření zpracováním údajů pro výše uvedené účely.

Osobní údaje mohou být zpřístupněny společnostem ze skupiny Gi Group působící v České republice nebo mimo ni, pokud se Váš dotaz z kontaktního/odpovědního formuláře týká služeb nabízených těmito společnostmi skupiny. Tyto společnosti jsou v takovém případě nezávislými správci vašich osobních údajů.

Vaše osobní údaje mohou být dále poskytovány oprávněným státním úřadům, institucím či dalším entitám za splnění příslušných zákonných podmínek. Tam, kde to vyžaduje účel zpracování, mohou být Vaše osobní údaje předány našim externím dodavatelům, kteří nám poskytují podporu během poskytování předmětných služeb. Tito externí dodavatelé mohou být v pozici zpracovatelů Vašich osobních údajů, v kterémžto případě dochází vždy k uzavření zpracovatelské smlouvy s těmito dodavateli.

Seznam příjemců údajů lze získat e-mailem, svůj dotaz napište na adresu dpo.cz@grafton.cz nebo dpo.cz@gigroup.com.

JAKÁ JSOU PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ?

Máte právo požadovat informace o svých osobních údajích a rovněž právo na přístup k nim. Dále máte právo po nás požadovat, abychom Vaše osobní údaje opravili nebo smazali nebo omezili jejich zpracovávání. Rovněž můžete vznášet námitky vůči zpracovávání svých osobních údajů nebo požadovat přenositelnost těchto údajů.

Vaše práva lze uplatnit zasláním e-mailu na adresu dpo.cz@grafton.cz nebo dpo.cz@gigroup.com.

Rovněž máte právo adresovat svůj nárok, stížnost či jiný dotaz přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

JAK MŮŽETE ODVOLAT SVŮJ SOUHLAS?

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat písemným oznámením na e-mailovou adresu: dpo.cz@grafton.cz nebo dpo.cz@gigroup.com a/nebo kliknutím na příslušný odkaz obsažený v daném sdělení, které Vám bude zasláno.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před odvoláním.