Představujeme aktuální vydání exkluzivního průzkumu, který mapuje preference českých zaměstnanců. Průzkum se v roce 2020 se realizoval na vzorku 2 200 respondentů, kteří představují reprezentativní vzorek online populace ČR (z hlediska věku, pohlaví, vzdělání, kraje a velikosti bydliště).

Průzkum probíhal ve dvou vlnách formou dotazníkového šetření na online panelu Trendaro. První vlna proběhla na vzorku 1 400 respondentů v období od 18. do 24. února 2020, tedy před nástupem koronavirové krize. Druhá vlna, která se zaměřila jen na oblasti, které pandemie mohla ovlivnit, následovala po ukončení nouzového stavu, ve dnech 5.–6. června na vzorku 800 respondentů.

Průzkumy poskytujeme pouze našim stávajícím či budoucím klientům, respektive jejich HR oddělením, a to v tištěné podobě. Elektronická verze není k dispozici a není ji tedy možné zaslat e-mailem. Pokud máte o průzkum zájem, vyplňte tento formulář.