Praha 17. 5. 2023 – Plných 38 % českých zaměstnanců si myslí, že se v Česku žije špatně. Třetina dokonce pocítila dopady současné ekonomické krize v práci. Kvůli inflaci a zdražování pak musela polovina respondentů začít šetřit. Vyplývá to z průzkumu, který letos na jaře zrealizovala personální agentura Grafton Recruitment.

Dopady současné ekonomické krize pociťuje v práci již třetina zaměstnanců. O zaměstnání dosud přišly 3 % respondentů průzkumu, nejčastěji bílé límečky. Ostatním se buď snížila mzda (7 % bílých a 11 % modrých límečků) nebo benefity (8 %), případně se jim změnil úvazek (3 %) či náplň práce (8 %). Jen 42 % účastníků průzkumu si myslí, že se v ČR žije dobře. Nejméně si to myslí modré límečky (25 %), nejvíce lidé z IT (68 %). Plných 38 % respondentů si naopak myslí, že se u náš žije špatně. „Přispívá k tomu bezpochyby i skutečnost, že kvůli všeobecnému zdražování musela téměř polovina zaměstnanců zapojených do průzkumu přistoupit k šetření, nejčastěji na energiích, restauracích a potravinách. I přes nadstandardní mzdy v IT na energiích nejvíce šetří právě respondenti z tohoto oboru,“ komentuje Martin Malo, ředitel Grafton Recruitment a Gi Group, s tím, že obecně nejhůř se se situací vyrovnávají pracovníci z řad modrých límečků. Plných 17 % jich v průzkumu zmínilo, že mají nyní problém zaplatit účty a nejčastěji také zmiňují, že si nebudou moct dopřát dovolenou (32 %). Více než čtvrtina také letos méně utrácela za vánoční dárky, na těch ovšem šetřil i podobný podíl zaměstnanců z podnikových služeb (30 %) a z financí (28 %). Zaměstnanci dále začínají šetřit i na potravinách (39 % respondentů) a na jízdě autem (19 %)

„Situaci může ještě zhoršit zrušení daňového zvýhodnění zaměstnaneckých benefitů, které navrhuje vláda v rámci konsolidačního balíčku. Zaměstnavatelé si pak totiž nebudou moct dovolit benefity poskytovat v takové míře jako nyní. Opatření by se tak negativně dotklo milionů pracujících, kteří by přišli o řadu výhod, jako jsou například příspěvky na sport, kulturu, léky či třeba dovolenou a dětské tábory,“ konstatuje Martin Malo.

I když výsledky průzkumu nejsou zrovna optimistické, hodnot zjištěných na Slovensku zdaleka nedosahují. Plných 68 % slovenských zaměstnanců si totiž myslí, že se na Slovensku nežije dobře. Důsledky krize se v jejich zaměstnání projevují o něco silněji než u nás. Například 4 % respondentů přišly o práci a u pětiny došlo k propouštění mezi kolegy. U necelé čtvrtiny došlo ke snížení mzdy, a to v průměru o desetinu. 12 % respondentů pak přišlo o firemní benefity. K úsporám proto přistoupila polovina Slováků. Nejčastěji omezili návštěvu restaurací, 48 % jich začalo šetřit na energiích a 45 % na potravinách. Největší problémy zaplatit účty mají i na Slovensku modré límečky, po nich následují zaměstnanci z obchodu, marketingu a podnikových služeb.

„Zhoršené klima na Slovensku se promítá do rostoucího počtu uchazečů ze Slovenska. Zejména obory jako jsou IT či podnikové služby, které nabízí i možnost práce na dálku, mohou z této situace těžit a obsadit své volné pozice, které kvůli nedostatku uchazečů v ČR dlouhodobě obsadit nemohly,“ říká na závěr Martin Malo.

O průzkumu

Průzkum byl zrealizován formou online dotazování v únoru a březnu 2023. Do průzkumu se zapojilo 1500 respondentů z celé České republiky.

P průzkum benefitů a Analýzu pracovního trhu z roku 2023 si můžete zdarma napsat v sekci Naše průzkumy.

Pro více informací kontaktujte:

Marta Lipovská, +420 606 716 555, marta.lipovska@prcom.cz

Jitka Součková, Marketing Director, Grafton Recruitment, +420 602 496 741, jitka.souckova@grafton.cz