Způsob, jakým se denně přepravujeme, se mění, a s ním i výrobní a další přidružené průmysly. To s sebou přináší také nové pracovní příležitosti a pozice na různých úrovních. Všichni se s důkazy těchto změn setkáváme každý den, ať už na cestách, nebo v titulcích různých periodik.

Dosud používané spalovací motory jsou pomalu, ale jistě nahrazovány těmi elektrickými, což si žádá rozvoj nových dovedností a v konečném důsledku také zavádění nových pracovních pozic. Umělá inteligence, dopravní konektivita a nejnovější technologie v dopravním prostředcích, které využíváme, nás přenáší do nové etapy pracovních dovedností a pozic.

Ale to není všechno. Čím dál více je zřejmé, že je potřeba otevírat nové výrobní závody v nových lokalitách a s většími kapacitami. Zastaralé závody se mění na obrovské továrny, které slučují komplexní dodavatelské řetězce do omezených prostor, které jsou pro globální konglomeráty z hlediska efektivnosti výhodnější. Tímto společnosti investují do regionů, kde je vývoj lépe přijímán nebo přímo vítán, a zároveň využívají kulturní tradice a dovednosti zakořeněné v místním průmyslu. Výsledkem je zmírnění negativních dopadů na životní prostředí a zlepšení výrobních procesů, což vede k ekologické udržitelnosti a zároveň také spokojenosti zaměstnanců.

Tím, že se vzdalujeme od konceptů těžkého průmyslu a kráčíme vstříc oblasti technologií, nastává posun v dodavatelských řetězcích a snižování emisí. Na druhou stranu se tím také mění personální požadavky – více než mechanici a operátoři výroby budou potřeba experti na umělou inteligenci a náplň práce manuálních pracovníků bude sestávat z fyzicky méně náročných úkonů a z programování. Právě upouštěním od manuální práce se přiblížíme k naplnění vyšších očekávání, které zaměstnanci od pracovního života mají.

Bude pak potřeba klást důraz na rekvalifikaci zaměstnanců v automobilovém průmyslu, díky které získají dovednosti potřebné k tomu, aby se i nadále mohli v tomto odvětví realizovat. Rekvalifikace bude v režii jednotlivých společností, přičemž neocenitelnými pomocníky poskytující rekvalifikační kurzy budou univerzity a školy technického zaměření.

Náš svět se mění, a to velmi rychle. Podle zprávy organizace IBM (Institute for Business Value) Automotive 2030: Racing toward a digital future (Automobilový průmysl 2030: Cesta za digitální budoucností) se očekává, že do roku 2030 bude každý člověk vlastnit 15 propojených elektronických zařízení; až 15 % nových automobilů bude plně autonomních a z 90 % bude předmětem vývoje dopravních prostředků jejich software. Jeden z hlavních budoucích konceptů je založen na zkratce ACES, kterou představila organizace Center for Automotive Research zabývající se výzkumem v oblasti automobilového průmyslu. Zkratka vznikla z anglických výrazů Autonomous, Connected, Electric and Shared (autonomní, propojené, elektrické a sdílené). Dodavatelské řetězce se budou muset konceptem ACES řídit, ať už půjde o nové materiály, zdroje, organizační modely nebo potřebné dovednosti. Mezi slovy tvořící zkratku ACES není žádné, které by se týkalo mechanických prvků výroby, což naznačuje, že dovednosti s nimi spojené se stávají čím dál méně žádanými.

Naší budoucností je digitalizace, a dovednosti v tomto průmyslu se vyvíjí i napříč všemi profesními úrovněmi. Klíčovým konceptem je Průmysl 4.0. Pracovní pozice mechanického zaměření jsou na ústupu a poptávka po pracovnících se specializací na umělou inteligenci a internet věcí (IoT) se zaměřením na analýzu dat se naopak neustále zvyšuje.

GI Group Staffing nabízí mnoho možností, které vám pomohou se se všemi těmito změnami vypořádat, ať už je to GI Group Academy, která byla založena speciálně pro účely vzdělávání pracovníků specializovaných na Průmysl 4.0, nebo přímé partnerství s technickými instituty a univerzitami. Úzkou spoluprací s jednotlivými společnostmi, pochopením jejich potřeb a nalezením nejvhodnějšího profilu zaměstnance napříč různými oblastmi a kulturami jsme získali hluboké znalosti v oblasti automobilovém průmyslu. Země jako Slovensko, Polsko nebo Česká republika, které vykazují nejvyšší čísla v produkci automobilů na jednoho obyvatele na světě, nabízí pracovní příležitosti mechanikům všech věkových skupin a mladým manuálním pracovníkům, nicméně tyto pracovníky mohou lákat lepší kariérní příležitosti v jiných zemích, například v Německu, Francii nebo Spojeném království.

Není čas ztrácet čas – obzvlášť v současném automobilovém průmyslu. Díky nám si budete moci vybrat z množství dynamických pracovních příležitostí v různých koutech světa.