Gi Group CZ přeje všem svým kolegům, zaměstnancům, klientům a všem rodinným příslušníkům veselé a poklidné prožití velikonočních svátků!!!

 

Gi Group CZ wishes to all colleagues, employees, clients and their families a happy and peaceful Easter. Enjoy your holidays!!!