Co měníme, aby se co nejvíce zlepšila zaměstnatelnost lidí…

„Kombinaci faktorů (jako jsou dovednosti specifické pro dané zaměstnání a měkké dovednosti), které jednotlivcům umožňují postupovat směrem k zaměstnání nebo vstoupit do zaměstnání, zůstat v zaměstnání a postupovat během kariéry.“ . Takto zní definice dovedností Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání.

„V současné době existuje několik průmyslových odvětví, která jsou narušena digitálními inovacemi a socioekonomickou nestabilitou, jež ovlivňuje dynamiku jejich nabídky a poptávky.

Díky investování do neustálého zvyšování kvalifikace a využívání spolehlivosti a zkušeností svých zaměstnanců mohou organizace lépe reagovat na nové provozní potřeby a stát se konkurenceschopnějšími.

Metody vzdělávání a rozvoje šité na míru jsou výkonnými nástroji, které mohou společnosti použít k tomu, aby čelily vážnému nedostatku kandidátů, zvýšily retenci a pomohly sladit nabídku a poptávku pracovních míst, čímž by se vytvořilo inkluzivnější prostředí, které zajistí zaměstnatelnost a udržitelné pracovní podmínky.”

Barbara Bruno, vrchní ředitelka pro Global Temp & Perm Practice

Politika zaměstnanosti EU se ve skutečnosti zaměřuje na zvýšení zaměstnatelnosti pracovní síly prostřednictvím řady způsobů. Konkrétně její politika v oblasti dovedností spočívá na Agendě dovedností pro Evropu, která byla přijata Evropskou komisí v roce 2016. Agenda si klade za cíl posílit lidský kapitál, zaměstnatelnost a konkurenceschopnost a zahrnuje 10 kroků, které mají lidem v EU zpřístupnit odpovídající školení, dovednosti a podporu. Tyto kroky jsou navrženy tak, aby:

  • Zlepšily kvalitu a relevanci školení a další způsoby získávání dovedností.
  • dovednosti byly viditelnější a srovnatelnější.
  • Zlepšily informovanost a porozumění v oblasti trendů a vzorců požadavků na dovednosti a pracovní místa (dovednostní inteligence) a umožnily lidem lépe si vybírat povolání, najít kvalitní zaměstnání a zlepšit své životní šance.

Také je zřejmé, že neustálé vzdělávání, rekvalifikace a zvyšování kvalifikace jsou rozhodujícími faktory pro zajištění zaměstnatelnosti. Výzvy odborného vzdělávání se navíc prolínají s další výzvou, která během pandemie zaznamenala prudký nárůst: nedostatek pracovních sil, potíže s hledáním kvalifikovaného a odborného personálu, počínaje dělnickými profesemi.

Společná zpráva Evropské komise o zaměstnanosti pro rok 2020  zdůrazňuje, že „ačkoli ve srovnání s časovým obdobím před rokem mírně ustupuje,  je nedostatek pracovních sil v EU na vysoké úrovni.“ Kvantitativní nedostatek pracovních sil skutečně ukazuje situaci, kdy trh práce trpí absolutním nedostatkem pracovníků. V tomto scénáři je poptávka po práci větší než nabídka. Jak ukazuje níže uvedený graf, Česká republika je zemí s nejvyšším nárůstem míry volných míst mezi lety 2013 a 2020, následuje Belgie a Nizozemsko. Nejnižší míru volných pracovních míst zaznamenávají Řecko,  Portugalsko a Polsko.

Bližší pohled na dovednosti, nedostatky a platy

Zpráva Evropské komise pro rok 2020 o nedostatku a nadbytku povolání zdůraznila, že jeden ze tří pracovníků v EU pracuje v povolání, které je spojeno buď s rozsáhlým nedostatkem, nebo nadbytkem. Srovnání nedostatkových profesí hlášených za poslední tři roky ukazuje, že místo změny povahy nedostatku způsobila  pandemie nárůst počtu některých pracovních profilů.

Rovněž stojí za to věnovat pozornost hledání manuálních pracovníků, jako jsou instalatéři, elektrikáři, údržbáři a mechanici, kde existuje kombinace velké potřeby školení na pracovišti a rostoucího používání digitálních nástrojů  k ovládání strojů (od výtahů po kotle).

Podle zprávy LinkedIn z roku 2019 o nedostatku talentů bude 50 % všech zaměstnanců do roku 2025 potřebovat rekvalifikaci, což je zásadní krok pro zaměstnance i společnosti – které se rozvíjejí velmi rychlým tempem. S ohledem na postpandemický svět LinkedIn ve své zprávě o vzdělávání na pracovišti za rok 2022 také vysvětluje, že „budoucí“ kariéry jsou spojeny s neustálým zvyšováním kvalifikace. Kromě toho ve zprávě o budoucnosti pracovních míst z roku 2020 , kterou zveřejnilo Světové ekonomické fórum, dvě ze tří společností očekávají, že návratnost investic do rekvalifikace bude do jednoho roku. Z tohoto důvodu skupina Gi vytvořila řešení „přístup win-win“, schopné vytvářet přidanou hodnotu pro zaměstnavatele i zaměstnance a také podporovat vytváření kultury „udržitelné práce“.

 

Celý dokument White paper: Neustálé vzdělávání, zvyšování kvalifikace a rekvalifikace je ke stažení na tomto odkaze.

 

Chcete-li ohledně možností odborného školení pro svou organizaci zjistit více, kontaktujte nás na adrese czinfo@gigroup.com nebo navštivte naše nebo nás kontaktujte zde.